Search
| Eğitimde Bilişim Teknolojileri            

Eğitimde Fatih Projesi – Eğitim Teknolojileri Zirvesi

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve İnternet yaygınlaşması ile birlikte, eğitim ve öğretimin vazgeçilmez hale gelmesi eğitim kurumları ve eğitimcilerin bakış açıları, yeni  yöntemlere adapte olmalarına yol açmıştır. Eğitim Teknolojileri Zirvesi bu arayışlara ışık tutacak oldukça geniş teknik ve yöntemlerle donatılmıştır.  Zirvede yer verilecek konular ise ; Eğitimde mobil öğrenme, Kodlama, Kod Eğitimi, Üç Boyutlu Teknolojiler, Oyun Tabanlı Öğrenme, Eğitsel Oyun gibi bir çok konuya değinecektir.

teknoloji zirvesi

 

Eğitim Teknolojileri Zirvesi, konusundaki uzman eğiticileri, eğitim kurumlarını, eğitim teknologlarını, medya mensuplarını, teknoloji sağlayıcılarını, velileri ve öğrencileri bir araya getirerek, tecrübelerin paylaşılmasını, yeni fikirler/sonuçlar elde edilmesini ve güncel gelişmelerin takibini sağlayan interaktif bir platformdur.

Eğitiğmde teknoloji

 

Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Zirvesinde Dinleyici Olarak Katılımcı olarak katılma için tıklayınız.

 

 

 BÖTE- Eğitim Teknoloğu - Sosyal Medya Uzmanı - WordPress Uzmanı - Blog Yazarı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir